Как се превозват насипни товари?

Как се превозват насипни товари?

Превозването на насипни товари в страната и чужбина има редица специфики и изисквания, които трябва да бъдат спазвани. От голямо значение са опита на транспортната фирма, добрият екип и разбира се надеждността на използваните превозни средства. Превозвачът носи цялата отговорност за спазване на нормативните разпоредби и гладкото протичане на преносния процес в съответствие със закона, споделят от ЕТ „БЕТЗ 99 – Еленка Манчова“ – една от водещите фирми за вътрешен и международен транспорт на стоки и материали. Транспортната компания има богат опит в превоза на насипни товари от 1999г., а от 2006г. се е специализирала в превоза на извънгабаритни товари, за които се изискват специални разрешителни от контролиращите институции.

Правила за подготовка на товара

Транспортирането на различни по категории стоки трябва да се ръководи внимателно и да спазва правила, определени и контролирани от съответните органи.

Желателно е да се направи карго застраховка на товара, за да се защити при възникване на непредвидени обстоятелства, аварии или пътни инциденти.

Когато се превозва в открито ремарке на самосвал, товарът трябва да не превишава ръбовете на страничните прегради. В случай, че това правило не се спази, възниква опасност от разсипване на някаква част на пътя при движение, която да предпостави риск от ПТП като създаде неравности на платното или вдигне прах. Този проблем има лесно решение, като товарът се покрие с плътен материал като брезент или найлон.

Покриването на превозваната стока я предпазва не само от разсипване, но и от влошени метеоролигични условия и природни влияния като бурен вятър, дъжд, сняг, силно слънце и т.н.

Какви са видовете транспортни средства?

При транспортирането на насипни товари са нужни сигурни и изправни превозни средства. Те трябва да бъдат надлежно застраховани и да бъдат водени от опитни и изрядни шофьори. Важно е да се спазват указанията за скорост и разрешен маршрут по време на пътуване.

Въпреки, че повечето модерни коли разчитат на навигацията с GPS устройства, за предпочитане е да има координатор на курса, който да следи движението на пратката и да реагира при възникнали ситуации.

Повечето пратки в насипно състояние са подходящи за пренасяне с камиони. Но има някои специфични като цимент, брашно и други, за които са необходими специализирани цистерни с резервоари. Всички средства трябва да са преминали технически преглед и да бъдат редовно поддържани в напълно изрядно състояние. Предимствата им са че се товарят и разтоварват директно, за разлика от използването на други транспортни варианти. Важно е капацитетът на превозното средство да бъде правилно съобразен с количеството и състоянието на насипния товар.

Поради рисковете и спецификите на превоза на насипен товар на дълги разстояния, не винаги е подходящо да се използват самосвали с открити каросерии. Много по-удобно решение е стоката да се натовари в специални контейнери, които отговарят на всички нормативни изисквания. Особеното при тях е че те могат да се превозват и с други средства, освен камиони, но пък се налага осигуряването на оборудване за разтоварването им.

ЕТ „БЕТЗ 99 – Еленка Манчова“ разполага с богат набор от професионални транспортни средства, подходящи за превозване на насипни или извънгабаритни товари, както и с автокран и специализиран сервиз за ремонт на строителна техника, ремаркета, полуремаркета и автомобили. Фирмата е доказала своята стойност на пазара чрез качествени услуги на добри цени и спазване на договорените срокове.

Виж също

thumbnail
hover

Оградни системи, мрежи, врати и портали...

Росима е компания с дългогодишен опит на българския пазар, която разчита на ...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Груб строеж и производство на дървени...

Норман ООД е специалист в строителния бранш с дългогодишен опит. Клиентите н...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Тенекеджийски услуги и хидроизолация Варна |...

Топ 62 ЕООД е българска компания със седалище в град Варна, която специализир...

  • Публикувано от bgstart