Неща, които трябва да знаем за преди да започнем строеж | Еврострой – В. Карагьозов ЕООД

Терминът „груб строеж“ използваме при построяване на конструкция на сграда или съоръжение. Елементите на сградата представляват нулевият цикъл и носещият скелет, а работният процес по тяхното постигане се нарича „груб строеж“. Други от елементите на сградата са подовете, покривът, стените, вратите, прозорците и други. Също така в грубия строеж на обекта влизат изкопа и всички действия около започването на строителството, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта.
Под груб строеж дефинираме и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонни подове, колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и други.

Друг важен фактор, който трябва да вземем предвид преди започването на строителни дейности  е цената. Стойността в строителството се измерва на квадратен метър. За жалост понятието цена за строителство е доста относително понятие и липсва конкретен отговор. Ценообразуването се влия от най различни фактори. Общата цена на квадратен метър е сбор от цена за работа и цена за използвани материали.
Строителният пазар е изключително динамичен през последните години не само в България, а и по света. Въпреки това съществува следната закономерност: Когато се повиши търсенето, съответно се повишават и цените.
Друг съществен фактор при ценообразуването е и зависимостта от типа на сградата. Цените за строеж на къща са значително завишени в сравнение с тези за строителство на сграда. Колкото по-мащабно е застроената площ, толкова е по-ниска цената за работа на квадратен метър.
Финансовата стойност се определя от строителя след като се е запознал обстойно с плановете и чертежите на възложителя. Ако тази последователност бъде нарушена е много вероятно да настъпят конфликти, които ще попречат на изпълнението на договорените строителни дейности.
Препоръчително е да се използват услугите на лицензирани строителни фирми, които изготвят договори и плащат данъци, а не на местни майстори, работещи на доверие.

 Изключително важно е да не се неглижира набирането на нужни документи за започването на строеж. Изпълнението изисква доста време и нерви, но ще ви спести главоболия в бъдеще. Ако нямате нужните документи служители на общината могат да спрат вашия обект за неопределен период от време в добрия случай. Също така е възможно и да ви принудят да разрушите вече готов строеж със собствени средства. Нужни документи:

  • Договор за проектиране с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност;
  • Идеен проект;
  • Технически проект;
  • Архитектура и конструкции;
  • Инсталации и мрежа на техническата инфраструктура;
  • Устройства на прилежащия към строежа терен;
  • Проект за организация и изпълнение на строителството;

Строенето на къща и многожилищна сграда не е шега. Нужни са богат набор от знания в архитектурата и строителството, които е нормално обикновеният човек да не притежава. Този факт не трябва да ви демотивира. Просто се доверете на правилната строителна фирма за град Казанлък и района Еврострой – В. Карагьозов ЕООД.


ЕВРОСТРОЙ – В. Карагьозов ЕООД

       Телефон: 0888327011

Прикачени файлове

Виж също

thumbnail
hover

Строителна фирма МК Стройконсулт Хасково

МК Стройконсулт е една от водещите строителни фирми в град Хасково! С гордос...

thumbnail
hover

Aгенция за недвижими имоти в София...

„Огнянова Консулт“ е утвърдена агенция за недвижими имоти с над 17-годишен о...

thumbnail
hover

Саниране – стъпка по стъпка |...

Топлоизолацията е многокомпонентна строителна система, която ограничава за...