Какво трябва да знаем при нужда от реконструкция на сграда?

Какво трябва да знаем при нужда от реконструкция на сграда?

Реконструкцията на сгради е основен дял от архитектурата, който представлява модернизиране или преустройство на вече изградени постройки. От особена важност за качествената реконструкция на сградата е първоначалният проект, който в повечето случаи се изготвя съвместно с поръчителя на услугата. Съществуват редица основни правила и дейности, които трябва да бъдат спазени при стартиране на модернизацията на обекти.

Основополагащ принцип при реконструкциите на сгради е ясната визия, която клиентът трябва да притежава относно модернизирането на обекта. Всяка постройка има определен „срок на годност“, а последиците от модернизирането на стара сграда понякога могат да бъдат пагубни, вместо да донесат търсените дивиденти. Не бива да се пренебрегва и чисто финансовия фактор – качествената модернизация в някои случаи дори надвишава стойността на новопостроен обект.

Всяка сграда или обект, които клиентът желае да бъдат реконструирани трябват да притежават характеристики, които да обуславят тяхното запазване и подобрение. В немалък брой случаи поръчки за преустройство и модернизация биват отказвани поради неподходящо разположение на сградата, малък обхват на функциите или неустойчивост на самата конструкция.

Необходимо е да бъдат спазени и всички нормативни уредби при реконструирането на сградата. Наредба 7 от Закона за устройство на територията позволява частични отклонения, що се отнася до реформата на съществуващи постройки, но за сгради ново строителство всеки изпълнител трябва да спазва нормативи като отстояние до съседна сграда, височини, граници на имоти и др.

Една от най-важните стъпки при планировката на реконструкция на сграда е архитектурно-техническото заснемане на фасадите и разпределението по нива на самата постройка. Биса Строй ЕООД е известна фирма в строителния бранш, извършваща прецизна реконструкция на всякакви сгради и постройки, използвайки метода на архитектурното заснемане. Финализирането на заснемането на нивата и фасадата е последвано от нанасяне на инженерните мрежи: Вик и ел инсталациите, отоплителните и климатични инсталации, както и от обстойно обследване на конструктивната сигурност на сградата. Професионалното извършване на целия процес по заснемането предоставя ясна насока на бъдещото преустройство или ремонт на сградата. Процесът се извършва основно за по-старинни сгради, на които липсва пълната техническа документация.

Биса Строй ЕООД е специализирана и във вътрешното преустройство на сгради, което се извършва от проекти за интериорен дизайн или ремонт на изградения обект. Отделите по реконструкция и реновиране на обекти предлагат услуги по цялостен ремонт или ремонт без промяна на първоначалното вътрешно разпределение. Други основни видове дейности, свързани с вътрешната реконструкция на сгради които се предлагат от отделите, са преустройство с промяна на носещите стени, преустройство за делба и поставяне на вътрешни хидро и топлоизолации.

Фирмата се занимава и с ново строителство и продажба на къщи, апартаменти, офиси, хотели и ателиета. Техническите екипи на Биса Строй ЕООД притежават необходимата компетенция за реновация на сгради и на труднодостъпни места и използват единствено модерно оборудване и строителни материали за изпълнените обекти.

Виж също

thumbnail
hover

Проучване, проектиране и строителство на енергийни...

ЕМУ Велико Търново ООД е строителна компания със солиден опит и стабилни поз...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Груб строеж, кофражни, арматурни и бетонови...

ДАУД – 88 ЕООД е строителна компания с богат опит на българския пазар, която п...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Дограма, щори, первази и др. Видин...

Вида Груп 101 ЕООД специализира в производството на алуминиева и ПВЦ дограма ...

  • Публикувано от bgstart