Подови настилки от шлайфан бетон и приложението им в съвременното строителство

Шлайфаният бетон намира все по-голямо приложение в съвременните изисквания за подове и покрития в строителството. Специалната обработка н...

Прочетете повече
Складови Системи и Стелажи ЕООД
Оградни системи, мрежи, врати и портали | Росима
Груб строеж и производство на дървени конструкции | Строителна фирма Норман
Тенекеджийски услуги и хидроизолация Варна | Топ 62 ЕООД
Продажба на недвижими имоти и реконструкция на сгради | Стомис 2002
Проектиране, изграждане и поддържка на ел. инсталации | СТРОЙ ЕЛ
Високачествени строителни материали | Строителна къща Женя гр.Трявна
Строителство на сгради и съоръжения в Германия и България | ЕС Строй 2009
Управление на отпадъците и екологичен инженеринг | ЕКОМАКС ООД
Проектиране и монтаж на складови системи София | ТИ ЕС Инженеринг ЕООД
Проучване, проектиране и строителство на енергийни съоръжения Велико Търново | ЕМУ Велико Търново ООД